+90 312 436 90 90

TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI NE TÜR ETKİNLİKLER YAPIYOR?İsrafın Önlenmesine İlişikin Yaptığımız Bazı Çalışmalar.

İsrafın önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak maksadıyla, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, 17 Şubat 2004 tarihinde 2004 yılı İSRAFI ÖNLEME ve VERİMLİLİK YILI ilan edildi. İsraf; gereksiz, amaçsız ve yararsız yapılan faaliyet veya harcamalardır. İsrafı önleme asla cimrilik olarak değerlendirilmemelidir. Tam tersine, kainat insanlar için yaratılmıştır. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak kaydıyla, dünyadaki bütün nimetlerden istifade etmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken temel husus; konuşurken, çalışırken, gezerken ve kısaca bütün faaliyetlerde GEREKSİZ, YARARSIZ VE AMAÇSIZ bir şey yapılmamasıdır.

30 OECD ülkesi içerisinde 2003 yılı itibariyle en müsrif ülke TÜRKİYE’dir. Diğer taraftan, bunların içinde en fakir ülkedir. Türkiye’de 2003 yılında yaklaşık 65 katrilyon israf edilirken, IMF’ye olan borcumuz ise yaklaşık 30 katrilyondur. 65 katrilyonluk israftan sadece %10 tasarruf edebildiğimiz takdirde, 2004 yılında kamu yatırımlarına ayırdığımız 6.5 katrilyona tekabül eder.

Türkiye’de işsizliğin de, fakirliğin de, iyi eğitim veya sağlık hizmeti verilememesinin de altında yatan temel sebep, kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılmayarak israf edilmesidir.

Artık israfa dur dememiz gerekir. Türkiye’nin israfı yenebilmesi için bir zihniyet değişimine ihtiyacı vardır. Bu bakımdan israfı önlemek için; Türkiye’de her kesimin ve her kuruluşun veya

bireyin uygulayabileceği iki yaklaşım öneriyoruz; Birincisi; kaynakların %20’si ile çıktıların %80’inin elde edilmesini sağlamayı ifade eden 80/20 prensibinin uygulamasıdır. İkincisi ise, toplam kalite yönetim anlayışını bir adım daha ileriye götürerek, bir milyon işlemde en fazla 3 hataya izin veren ve bir bakıma sıfır hatayı esas alan 6 sigma yönetim yaklaşımının uygulanmasını sağlamaktır. Toplumda israfı önleme bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 30 Ekim 2004 Cumartesi günü saat 13:00’de Sayın Mustafa Erdoğan’ın büyük desteği ile Anadolu Ateşi ekibindeki 120 davul çalan sanatçının ve halkımızın katılımıyla, İstanbul-Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Galatasaray Lisesi’nin önünden başlayarak Taksim Atatürk Anıtına çelenk konulmasına kadar sürecek “İSRAFA HAYIR” YÜRÜYÜŞÜ düzenlemiştir.

Artık herkesin duymasını istiyoruz. İsraf, Türkiye’nin kaynaklarını kemiren büyük bir hastalıktır. Sade vatandaşıyla, askeriyle, siviliyle, basın mensubuyla, memuruyla, esnafıyla, çiftçisiyle, işçisiyle, fakiriyle, zenginiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, özel sektörüyle, kamu sektörüyle, bürokratıyla, siyasetçisiyle ve nihayet devlet adamlarıyla, bu vatanda yaşayan istisnasız herkes DAVULUN SESİNE KULAK VERMELİ ve sahip olduğumuz kaynakların israfının önüne geçecek şekilde duyarlı olmalıdır.