+90 312 436 90 90

TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI'NIN AMAÇLARI NELER?İsraf; gereksiz, amaçsız ve yararsız yere mal, emek, zaman ve kaynak harcamasıdır. Aynı zamanda İsraf; bilinçsiz bir harcama, haksız ve yersiz bir yok ediştir. Hiç bir kaynak sınırsız değildir.

Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması, topyekün kalkınma ve refahın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması hayati önem taşımaktadır.

İsrafın önlenmesi ve üretimin artırılması için çalışılırken, amaçsız ve yararsız harcamaya yol açan faktörlerle mücadele edilmesi herkesin görevidir. Diğer taraftan, israfla mücadele vatandaşlarımızın faydasına olacak erdemli bir davranıştır. Çünkü, ülkemizin kaynakları tüm insanlarımızın ortak malıdır.