+90 312 436 90 90

MÜTEVELLİ HEYETİ


TİSVA

TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 20- Vakıf kurucusunun adı ve soyadı, ikametgahı ve uyruğu ile vakfa özgülediği mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI:

Prof. Dr. Aziz Akgül, Başkan, Öğretim Üyesi, İşadamı, 22.Dönem Milletvekili

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ:

Ülker Güzel, Üye,  Eski Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı, 24. Dönem Milletvekili,

Dr. Ahmet Kaya Bağ, Üye, Spintek İletişim A.Ş ve RİCON Mobile Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı,

Halil Orhan, Üye, TGMP Genel Müdürü,

Halil Fatih Akgül, Üye, TİSVA Genel Sekreteri,

(Ankara Altındağ 2.Bölge Bozkurt mahallesi 6 nolu pafta, 2636 ada nolu ve 21 numaralı parselde M:9/355 arsa paylı 14 nolu büroda Aziz Akgül lehine kat irtifakı ve Vakıflar Bankasına bloke edilen 1000 ABD doları)