+90 312 436 90 90


TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI TÜRKİYE’NİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SERİSİ:

1. Kamu Yönetim Sisteminin DNA’sını Değiştirme Modeli: “Değişim Mühendisliği”

                                 

2. Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi “Elektronik Demokrasi”

                                

3. Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Ve İşsizlikle Mücadelede Çözüm: Mikrokredi Uygulaması

                               

4. Sermayenin Tabana Yayılmasını Sağlayacak Emeklilik Fon Hesabına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi

                               

5. Hasta İle Hekim Arasındaki Para İlişkisini Kaldıran Sistem: Yoksul ve Zengine Eşit Şartlarda Tedavi İmkanı Genel Sağlık Sigortası

                                

6. Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Olan 2023’te Türkiye Vizyonu Gençlerimizin Türkiyesi

                                

7. Kamu Borçlanma Gereğinin Azaltılması Harcama ve Gelir Dengesinin Sağlanması

                               

8. Toplumda Hakkaniyet Bilincinin Geliştirilmesi Kamu Hakemliği (Ombudsmanlık)

                                

9. “Önce Vatandaş” Anlayışına Dayanan Toplam Kalite ve Performans Yönetimi

                                

10. Zenginliğin Yaygınlaştırılması için Mikrokredi Uygulaması: Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi

                                

11. Mükemmelliğe Doğru Türkiye: Sıfır Hataya Dayalı Altı Sigma Uygulaması 

                                

12. Açlığın Önlenmesinde Gıda Bankacılığı

                                

13. Kıbrıs Sorunu ve AB Sürecinde Kazan-Kazan Yaklaşımı 

                                

14. İşsizliğin ve Fakirliğin Azaltılmasında Bir Çözüm Önerisi: Kendi Hesabına Çalışma

                               

15. Win-Win Approach For Turkey-European Union Relations

                                 

16. Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik İle İşsizliğin Azaltılması İçin: Vatandaşlık Geliri ve Herkese Kısmi Süreli İş

                                   

17. Yoksulluk ve İşsizliğin Azaltılması İçin Bir Finansal Kaynak Alternatifi : Avrupa Para Sistemi ile Eş Zamanlı Olarak Türkiye'de Senyoraj Reformu

                                   

18.Türkiye'de Yoksulluğun ve İşsizliğin Azaltılması İçin Diyarbakır Milletvekili Prof.Dr.Aziz Akgül'ün TBMM'ne Sunduğu Kanun Teklifleri

                                     

19.Yoksulluğun Azaltılması ve Refahın Yaygınlaşması İçin Alternatif Tarımsal Üretim Tekniği : Topraksız Tarım

                                     

20.Dar Gelirlilerin Doğru ve Dengeli Beslenmeleri İçin Kendi Kendilerine Gelir Getirici Bir Faaliyet Olarak Topraksız Mikrosera

                                     

MİKROKREDİ SERİSİ:

1. MİKROKREDİ PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

2. MİKROKREDİ EĞİTİM REHBERİ

3. MİKROKREDİ PROJE ÇALIŞANI EĞİTİM SÜRECİ (SORULAR)

4. MİKROKREDİ PROJE ÇALIŞANI EĞİTİM SÜRECİ (CEVAPLAR)

5. MİKROKREDİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN FORMLAR VE KAYIT DEFTERLERİ

6. TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROJESİNİN İŞLEYİŞİ

DİĞER YAYINLAR:

>> Dünyada Gıda İsrafının Karşılaştırmalı Analizi

                                       

BROŞÜRLER: 

>> Dar gelirli olup, kendi işini kurmak isteyen herkese iş kurma imkanı veriyoruz.

BROŞÜRÜMÜZÜ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

DENETİM RAPORLARI: 

- 2018 PwC Denetim Raporu

- 2019 PwC Denetim Raporu

-2020 BDO Denetim Raporu

-
2021 BDO Denetim Raporu