+90 312 436 90 90


Gıda Bankamızın Çalışma İlkeleri:
1. Gıda bankamıza yapılan bağışları dağıtırken tek ölçütümüz, yardım ettiğimiz kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi olmalarıdır. İhtiyaç sahipleri arasında, cinsiyet, din veya etnik köken temelinde ayrım yapılmaz.

2. Topladığımız yardımlar, başka kuruluşlar aracılığıyla dağıtıldığında, sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen saygın kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

3. Gıda bankamıza yapılan bağışlar insan sağlığı açısından uygun ve güvenilir olmalıdır. Herhangi bir nedenle bu şartlara uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.

4. Son kullanma tarihi geçmiş veya çok yakın olan ürünler kabul edilmeyecektir.

5. Gıda bankamızda toplanan bağışlar uygun şartlarda depolanacak ve nakledilecektir.

6. Gıda bankamıza yapılan bağışlar ücret karşılığı dağıtılamaz, üçüncü kişilere satılamaz, kâr, komisyon vb. talep edilemez.

7. Gıda bankamızda toplanan bağışlar derneğimizin yönetici, üye ve çalışanlarına ve bunların yakınlarına dağıtılamaz.

8. Bağışların kişilere dağıtılması durumunda; dağıtım organizasyonu kişilerin mağdur olmasını önleyecek şekilde planlanacak ve gerçekleştirilecektir. Dağıtım esnasında kişilerin onurlarının zedelenmemesine özen gösterilecektir.

9. Derneğimize yapılan bağışlar mutlaka faturalandırılacak, faturasız ve irsaliyesiz mallar kabul edilmeyecektir.

10. Derneğimiz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere diğer kuruluşlara yaptığı bağışların uygun bir şekilde dağıtıldığını, üçüncü kişilere satılmadığını veya başka bir yolla piyasaya verilmediğini düzenli olarak denetleyecektir. Böyle bir durum tespit edildiğinde, dernek derhal gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.