+90 312 436 90 90


Açlığa Karşı Güçlü Bir Duruş:
Gıda bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası gıda maddelerini ihtiyacı olanlara ulaştıran bir sistemdir.

1967 senesinde ABD'de başlayan ve bugün tüm dünyada birçok ülkede başarıyla uygulanan bu sistemi Türkiye’de de yaygınlaştırmak istiyoruz.

Hedefimiz;

gıda bankacılığını açlık ve yoksullukla mücadelede etkili bir araç haline getirmek.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla:

- Halkımızı açlık ve yetersiz beslenme konularında bilgilendirmek
- Türkiye'deki gıda bankalarını bağışlar, teknoloji ve finansmanla desteklemek,
- İhtiyaç duyulan yerlerde yeni gıda bankalarının kurulmasına öncülük etmek,
- Yardımsever kişilerin çabalarını bu amaca yönlendirmek

için çalışıyoruz.

Gelecekte, Türkiye’deki gıda bankalarını, bilgi, birikim ve imkânlarını paylaşacakları bir çatı altında bir araya getirmek istiyoruz.

Dünyaya ve Topluma Karşı Sorumlu Bir Marka Olabilmek:
Gıda Bankacılığı Derneği aracılığıyla bağışta bulunan kişi ve kurumlar, açlıkla mücadeleye katkı sağlamanın yanında, toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi markalar olarak saygın ve güvenilir imajlarını pekiştiriyorlar.