+90 312 436 90 90


Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından hazırlanarak oluşturulan “Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı” Türkiye’de mükemmeliyetçiliği hedefliyor…

 

 • TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI BAŞLIYOR…
 • TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI’NA BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN START VERİLDİ…

 

 • Türkiye’de israfı önleme çalışmaları için birçok çalışmaya imza atmış olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2004 yılı boyunca birçok etkinliği kapsayacak olan “Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı”nı 27 Sivil Toplum Kuruluşu ve hükümetin desteği ile başlattı.

 

 • “Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı” kapsamında kamu israfının boyutları ele alınırken; kamuoyunda tasarruf bilincinin oluşturulması, kamuoyu yatırımlarının verimliliklerinin arttırılması ve israfı önleme konularında projeler

 

 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar, yönetim politikalarından kaynaklanan kaynak ve işgücü israfının bir sonucudur. 2002 yılında yaklaşık 52 katrilyon lira faiz ödemesi yapılmıştır. Kötü yönetimden kaynaklanan plansız ve verimsiz yatırımlar, 10 katrilyon liralık açık verilmesine neden olmuştur. Ayrıca, 2002 yılında Bankacılık ve ihalelerdeki kayıp ve kaçaklar da yaklaşık 66 milyar dolardır.

Bu konuda öncelik, kamu yönetiminin israf alanlarını belirleyerek gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu noktadan yola çıkarak hazırlanan, 27 Sivil Toplum Kuruluşunun destek verdiği platform ile “Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı” ilan edilmiştir.

Türkiye’de ve dünyada israf alanları belirlenirken dört farklı kademede değerlendirme yapılıyor. 4 Farklı israf alanının belirlenmesinde israfın ekonomik boyutları ön plana çıkıyor.

Genel olarak israf alanları büyüklüklerine göre şöyle sınıflandırılabilir:

 

 

 • Altın israf alanları
 • Gümüş israf alanları
 • Bronz israf alanları
 • Bireysel israf alanları

 

 • En Çok İsrafın Olduğu Altın Alanlar: Çeşitli alanlarda, kamu açıklarına yol açan kötü yönetim, yolsuzluk israfa yol açan en önemli alanlardır. Bunun sonucu olarak, 2002 yılında yaklaşık 52 katrilyon lira faiz ödemesi yapılmıştır. Kötü yönetimden kaynaklanan sosyal güvenlik kuruluşları açıkları ile plansız ve verimsiz yatırımlar, 2002 yılında yaklaşık

10 katrilyon liralık açık verilmesine sebep olmuştur. Bankacılık ve ihalelerdeki kayıp ve kaçaklar da yaklaşık 66 milyar dolardır.

 

 

 • Altın Alanlara Nazaran Daha Az İsrafın Olduğu Gümüş Alanlar: Yanlış eğitim ve istihdam politikaları ve bunlar arasındaki uyumsuzluk, aynı işi yapmakla görevli çok sayıda kamu kurum ve birimlerinin oluşturduğu hantal devlet yapısından kaynaklanan giderler. Bazı bakanlıkların birleştirilmesi, yurtiçi birimleri ile yurtdışı temsilciliklerinin kapatılması, iptal edilmesi gereken programlar, yatırımlar, projeler ve işlemler bu alanda sayılabilecek örnekler olup, bu giderlerden en az 15 katrilyon lira tasarruf yapılabilir.

 

 

 • Gümüş Alanlara Nazaran Daha Az İsrafa Sebep Olan Bronz Alanlar: Kamu yönetiminin her kesiminde yapılan israflar ile devletin hizmet yapmak için ihtiyaç duyduğunun dışında kalan fazla bina, tesis, araç, gereç, demode sistemler ve arabalar oluşturmaktadır.

 

 

 • Bireysel İsraf Alanları: Tüketici bilgi ve bilincinden yoksunluk sonucunda her kesimdeki küçük israflar ve kayıplar olarak tanımlanabilir. Özellikle günlük ekmek, su ve enerji israfı trilyonlarca liralık kaynak israfına yol açmaktadır.

 

 

2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı boyunca; Tüm kamu kurum  ve kuruluşları ile tüm sektörlerde israfın önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Yıl sonunda ise alınan sonuçların değerlendirileceği ve tasarruf alanında başarı yakalayan kurum ve kuruluşlara ödüllerin verileceği “İsrafı Önleme ve Verimlilik Kongresi ile Tasarruf Ödülleri” gerçekleştirilecek.