+90 312 436 90 90

TÜRKİYE HANGİ ALANLARDA DAHA FAZLA İSRAF EDİYOR?Ülkemizin karşılaştığı ekonomik ve sosyal sorunlar, yönetim politikalarından kaynaklanan israfın bir sonucudur. Günlük hayatın her safhasında kaynaklar kullanılırken, azami tasarrufun sağlanması yanında, çevrenin bozulmasının engellenmesi,israfı önlemenin toplumdaki her bireyin görevi olduğu bilincinin geliştirilmesi, kamu açıklarının azaltılması, vatandaşlarımızın

vergilerinin israf edilmemesi ancak, toplumda israfı önleme bilinci ve sorumluluğunun geliştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu konuda öncelik, kamu yönetiminin israf alanlarını belirleyerek gerekli tedbirleri almasıdır.. 

 

Genel olarak israf alanları büyüklüklerine göre şöyle sınıflandırılabilir: